KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is:

Zimmermann Inventuren & Co. Gmbh
Schwieberdinger Straße 51
70825 Korntal - Münchingen
Duitsland
E-mail: info@zimmermann-inventuren.de.

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen: "Dirko Oehmichen, Schwieberdinger Straße 51, 70825, Korntal-Münchingen, +49 7150 91620-12, d.oehmichen@zimmermann-inventuren.com".

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

 

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- Onze bezochte website

- Datum en tijd op het moment van toegang

- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt

- Gebruikte browser

- Gebruikt besturingssysteem

- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons geïmplementeerde individuele cookies, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Indien wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de in elk geval verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

4) Contact opnemen met

4.1 Calendly

Deze website maakt gebruik van de "Calendly" software van de provider Calendly, LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, USA om een online afspraakreserveringsfunctie te bieden.

Voor het maken van een afspraak worden uw voornaam, achternaam en e-mailadres (en telefoonnummer, indien een telefonische afspraak is aangevraagd) verzameld in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en doorgegeven aan Calendly in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in effectief klantenbeheer en efficiënt afsprakenbeheer en daar opgeslagen met het oog op het organiseren van de afspraak. Nadat de afspraak heeft plaatsgevonden of nadat de overeengekomen afspraakperiode is verstreken, worden uw gegevens door Calendly gewist. Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Calendly ("Data Processing Addendum", beschikbaar op https://calendly.com/pages/dpa), waarin wij Calendly verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Calendly draagt verzamelde informatie over het algemeen over buiten de Europese Economische Ruimte en vertrouwt op de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Details van Calendly's privacybeleid vindt u hier: https://calendly.com/de/pages/privacy

4.2 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

 

5) Online marketing

5.1 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen met geavanceerde matching van gegevens (met Cookie Consent Tool)

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt, wanneer een gebruiker op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.

Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel met geavanceerde data matching willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.

Alle doorgegeven gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd wanneer uitdrukkelijke toestemming is verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vraag dan je ouder of voogd om toestemming.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de op de website geïntegreerde "Cookie Consent Tool".

5.2 - Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webreclamedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook doorgifte naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie te maken van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via cookies en/of webbakens wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google AdSense niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

U kunt meer informatie krijgen over het privacybeleid van Google op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

- LinkedIn Marketing Oplossingen

Wij gebruiken "LinkedIn Marketing Solutions" op onze website, een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna "LinkedIn"). Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website op basis van hun gebruiksgedrag op het sociale netwerk LinkedIn te wijzen op onze eigen inhoud, die waarschijnlijk interessant is voor de gebruiker in kwestie. Deze inhoud wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Voor deze op interesses gebaseerde inhoudsbepaling worden cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw surfgedrag te verzamelen en zo de inhoud individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen.

De informatie kan aan de persoon van de gebruiker worden toegewezen met behulp van verdere informatie die LinkedIn over de gebruiker heeft opgeslagen, bv. als gevolg van het bezit van een account op het sociale netwerk "LinkedIn". LinkedIn gebruikt een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan dan gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op het LinkedIn-account van de gebruiker weergeven. LinkedIn kan de via de cookies verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die LinkedIn heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "LinkedIn", en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. In geen geval kan de verzamelde informatie echter worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal LinkedIn Marketing Solutions niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn is te vinden op de volgende website: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

6) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics met Google Signals

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

U kunt hier meer lezen over Google Signals: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

 

7) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Advertenties Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google, alsmede op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Ads Remarketingl niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden geraadpleegd:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

8) Paginafuncties

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een boeking door een natuurlijke persoon is gedaan dan wel door een machine of geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

 

9) Gereedschap en diversen

9.1 Cookie-toestemmingstool

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De "tool voor het toestaan van cookies" wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van het instrument worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Het instrument stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden daarbij niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie-toestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

9.2 - Bing Maps

Op onze website gebruiken wij Bing Maps van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Bing Maps"). Bing Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst wordt u onze locatie getoond en is het voor u gemakkelijker ons te vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan Microsoft-servers in de VS en daar opgeslagen wanneer u subpagina's oproept waarin de kaart van Bing Maps is geïntegreerd. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit.f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het op de behoeften afgestemde ontwerp van onze website. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Microsoft in het kader van het gebruik van Bing Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Bing Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Bing Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Bing Mapy bekijken op https://www.microsoft.com/en-us/maps/product/terms.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

- Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst wordt u onze locatie getoond en is het voor u gemakkelijker ons te vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen wanneer u die subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van Google's legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

- OpenStreetMap

Deze site maakt gebruik van de open source kaartendienst "OpenStreetMap" van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk, via een API om u de locatie van ons bedrijf te tonen en om u te helpen ons te vinden.

Om u de kaartdiensten van OpenStreetMap te kunnen leveren, verzamelt de dienst uw IP-adres wanneer u de site bezoekt en stuurt het door naar een server van OpenStreetMap, waar het wordt opgeslagen.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van onze site.

Indien u niet instemt met de toekomstige doorgifte van uw gegevens aan OpenStreetMap, hebt u de mogelijkheid om de webdienst van OpenStreetMap volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. OpenStreetMap en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Meer informatie over het privacybeleid van OpenStreetMap kunt u vinden op het volgende internetadres: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

 

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

- Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

- Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van alle onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of op aanvulling van alle onvolledige gegevens die wij over u bewaren;

- Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de voorwaarden van art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

- Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

- Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;

- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

 

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG heeft uitgeoefend.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.