Privacy Policy

Zertifikat DSMS 2018

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom houden wij ons bij het bedrijven van onze website als ook met betrekking tot alle aan ons overgedragen gegevens aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en bescherming van data. Hieronder informeren wij u over welke informatie wij eventueel verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Bescherming van gegevens

U kunt deze website gebruiken, zonder uw persoonsgegevens prijs te geven. Wij bewaren enkel de door u ingevoerde gegevens die u achterlaat bij een verzoek tot het opnemen van contact met u. De door ons in deze samenhang opgeslagen gegevens gebruiken wij enkel om de door u bestelde diensten en services te garanderen en eventueel te factureren. Wij stellen uw persoonlijke gegevens, die u in het kader van de internetaanbieding ingevoerd heeft, aan derden principieel niet ter beschikking.

Gebruik van deze gegevens

Communicatie- of gebruikers-gegevens

Door het gerbuik van onze website, wordt automatisch informatie verzameld, die niet aan een specifiek persoon te koppelen zijn (b.v. gebruikte internet-browser en besturingssyteem; domeinnaam van de website waar u vandaan komt; aantal bezoeken; tijd die u gemiddeld op onze site doorbrengt; bezochte pagina's). Wij gebruiken deze gegevens, om de attractiviteit van onze website in beeld te brengen en de effectiviteit en inhouden te verbeteren. Met betrekking tot links naar andere websites: wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy policy of de inhoud van deze andere websites.

Google Analytics

www.zimmermann-inventuren.de en zimmermann-inventuren.eu maken gebruik van de analysedienst Google Analytics. Hierbij worden op uw computer opgeslagen cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Hiertoe worden de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw afgekorte IP-adres) naar een server van Google Analytics in de Verenigde Staten overgedragen en voor analysedoeleinden opgeslagen. Uw IP-adres wordt hierbij door afkorting anoniem gemaakt en slechts in uitzonderingsgevallen volledig overgedragen. Deze informatie wordt gebruikt, om het gebruik van www.zimmermann-inventuren.de en zimmermann-inventuren.eu te becijferen, om reports m.b.t. de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebedrijver te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere data van Google Analytics gecombineerd of samen gebracht. U kunt het opslaan van cookies door de instelling in uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op wijzen, dat u in dat geval niet gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van onze website. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens door Google.